Reminder for Special Parents

I’m sure you already know the things I am going to write, and you are aware that you are amazing. You are doing a lot for your child with special…

Што да се прави кога ќе стане многу тешко?

Денешната тема е соочување со најтешките елементи на посебното родителство. Нештата може да бидат во ред некое време, а потоа, може да станат тешки. Постојат многу предизвици поврзани со ...

Секој крај е нов почеток

Решив да земам една (и тоа како потребна) пауза за да се вратам на себе. Не знаев колку време ќе ми биде потребно за да бидам подготвена повторно да пишувам...

5 фази на посебното родителство

Во нашето лично искуство со посебното родителство, јас и мојот сопруг минавме низ пет фази. Еве како тоа се одвиваше за нас. 1. Мислам дека имаме проблем...

Посебното родителство и справувањето со негативните емоции

Посебните родители мислат дека се чусвствуваат лошо и исфрустрирано заради ситуацијата во која се наоѓаат нивните деца. Но секој кој се посветил на личен развој знае: само навидум негативните емоции...

Посебни родители и пријатели  

Повеќето посебни родители се плашат дека ќе ги изгубат своите пријатели. Си мислат: никој не сака да биде во присуство на посебни деца. Првите денови...